Wat is AAN DE BAK met opstellingen?

Opstellen is een vorm van reflectie en behoort tot het Systemisch werken. Een opstelling is een sessie waarbij een deelnemer een vraagstuk inbrengt waar hij of zij helderheid over wil krijgen. Voor de hoofdrolspelers in dat vraagstuk, worden andere deelnemers uitgekozen als ‘representant’. 

Deelnemers krijgen door de vragende deelnemer een plaats in de ruimte ten opzichte van de andere deelnemers, deels geholpen door de therapeut. Er ontstaat zo een tableau-vivant dat achterliggende aspecten van het vraagstuk laat zien, door de opgestelde mensen te ondervragen over hun gevoelens en attitudes ten opzichte van elkaar en de situatie. Er komen regelmatig zaken aan het licht die hebben geleid tot een probleem in het huidige leven van de deelnemer. Soms zijn dit onverwerkte gevoelens bij een persoon als gevolg van een nare gebeurtenis. Regelmatig blijkt dit onbewust en onbedoeld ook anderen te belasten, waardoor ze uit balans kunnen zijn. 

Aan de hand van eenvoudige instructies van de begeleider, brengen de representanten beweging in de stagnatie en kan er rust komen tussen de personen die de representanten vertegenwoordigen. Als representant kan een opstelling je ook veel geven. Het is vaak niet voor niets dat een representant gekozen wordt om plaats te nemen in de opstelling.
De effecten van de sessie zijn soms op korte, maar vaak op lange termijn merkbaar. 

Aan de bak organiseert “een opstelling en een paard”

Waarom met een paard erbij? Een paard is een kudde- en vluchtdier. Paarden hebben de kudde nodig om te overleven. Alle paarden in de kudde zijn belangrijk want elk paard heeft zijn/haar taak en nut voor de ander. Natuurlijk is het niet altijd koek en ei in de kudde. Wanneer er een probleem is of er gebeurt iets wat consequenties heeft voor de anderen in de kudde dan zullen de paarden iets doen dat nodig is om de kudde weer in balans te krijgen. 
Een verstoring in de kudde tast de rust en veiligheid aan die nodig is om te overleven. De noodzaak tot actie om de balans terug te krijgen is dus groot.

Hoe paarden dat doen?

Door te reageren op wat ze waarnemen. En dat reageren gebeurt non-verbaal. Wij, mensen, zijn erg gericht op verbale communicatie waardoor wij soms belangrijke zaken missen. Tijdens de opstelling gaan we ervaren op non-verbaal niveau en daar waar het nuttig lijkt, zullen we dat verbaal ondersteunen.
De hulp van het paard kan een verrassende bijdrage leveren tijdens de opstelling waardoor alle deelnemers inzichten kunnen krijgen. 
Wat men verder met dit inzicht doet, dat is geheel aan de deelnemers zelf. 

Voor wie?

Iedereen die een vraag wil uitzoeken of die wil meehelpen bij een ander of die benieuwd is naar de methode.