…… waar mijn liefde en passie samen komen

Mijn liefde en passie voor paarden en mensen komen samen bij ‘AAN DE BAK’.

Het gezegde ‘Aan de bak komen’ spreekt voor zich. Maar waar komt het gezegde ‘aan de bak komen’ vandaan?

Aan de bak komen betekent ‘de gelegenheid/kans krijgen om iets te doen’ en ook ‘de kans krijgen om te laten zien wat je kunt’, daaruit ontwikkelde zich de betekenis ‘werk vinden’. Aan de bak! komt ook als aansporing voor in de betekenis ‘aan het werk’.  (Bron: https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/aan-de-bak-komen)

Het woord bak gaat hier volgens het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale (2006) terug op de houten balie waarin de warme maaltijd voor de schepelingen werd opgediend. Balie betekent hier niet iets als ‘loket’, maar het is een oude benaming voor een houten kuip. Marc De Coster vermeldt in zijn Woordenboek van populaire uitdrukkingen, clichés, kreten en slogans (2002) bij bak: “Bak is een oude zeemansterm voor ‘een grote houten kuip of kom waarin de warme kost voor matrozen (ingedeeld in groepjes van zes tot acht man) werd opgediend’. Deze betekenis vinden we bijvoorbeeld nog terug in een roman van Jan de Hartog (De kunstenaar, 1989): ‘Het was de traditie van de zeevaartschool dat iedere groep van vijf jongens, bak genaamd, een zeevader kreeg toegewezen.’ Aan het hoofd van deze gemeenschappelijke bak zat de baksmeester. Wie niet aan de bak kwam, kreeg dus zijn portie eten niet uitgeschept. Verschillende gezegden hebben betrekking op deze betekenis van bak: aan de bak gaan (‘aanzitten aan de familiedis’), stilte aan de bak (‘stil daar’); geen slag aan de bak kunnen krijgen (‘niet aan de beurt, niet aan het woord kunnen komen’); goed bij de bak zijn (‘een stevige eetlust hebben’); flauwe bak (‘flauwe grap’). Bij dit laatste wordt de inhoud van de bak metonymisch gebruikt voor ‘flauwe kost’.” (Bron: https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/aan-de-bak-komen) 

Waar ik voor sta en ga

Mensen de gelegenheid en de kans geven om te vinden, te doen en te laten zien wat ze kunnen is waarvoor ikzelf aan de bak wil gaan. Ik geloof erin dat wanneer mensen geholpen worden om te doen wat ze leuk vinden, ze er ook goed in zijn of kunnen worden!

Niet iedereen kan alles. Maar ik geloof erin dat wanneer we geholpen worden en doen wat we leuk vinden er gewerkt kan worden of vanzelf gewerkt wordt aan minder leuke of minder ontwikkelde vaardigheden. Profijt voor iedereen is waar ik voor ga.

Mijn ervaring

Vanaf 2001 heb ik mij verdiept in Human Resources, loopbaanbegeleiding en werkbemiddeling. Vanaf 2013 ben ik aangesloten bij Noloc. Dit is de beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals. Intervisie en kennisdeling staan hierin centraal wat mij helpt om op de hoogte te zijn van HR-ontwikkelingen. Hiernaast heb ik ruim 25 jaar ervaring met paarden. Deze kennis en ervaring zijn door mij samengevoegd en worden uitgevoerd onder de naam:  ‘Aan de bak’.

Paarden hebben bij mij altijd een bijzondere plek gehad binnen mijn privéleven. Ze laten mij nadenken als iets niet lukt, ze zorgen ervoor dat ik mijn gedrag reflecteer, ze dagen mij uit om iets nieuws te proberen en geven mij een fijn gevoel wanneer het voor mij klopt.

Mijn ervaringen met paarden zorgen ervoor dat ik de mensen en de teams die ik tegen kom wil meenemen naar de paarden. Het onderzoeken van kwaliteiten en problemen, het maken van keuzes, het bepalen van een aanpak en nog veel meer worden snel en effectief opgelost of duidelijk met de paarden. Daarnaast geven de paarden veel plezier, rust en aandacht!

Van droom naar werkelijkheid

Om mijn passie en liefde voor paarden te integreren in mijn werk heb ik de opleiding Equine Assisted Coach aan Educatief Centrum Keulseweg gevolgd. Dit is een coachopleiding op Practitioner niveau waar paarden ingezet worden tijdens het coachen.

Ik richt mij op loopbaangeleiding en coachingstrajecten vanuit verschillende invalshoeken om het beste uit mensen en organisaties te halen. Hierin heeft het coachen met paarden een belangrijke rol.

Het beste krijg je ‘AAN DE BAK’.
Wil je hierover meer informatie dan ben ik bereikbaar via 06-36 42 59 50.

 

Tot AAN DE BAK!

Babet SöhneBabet Söhne