Hoe zit het met jouw ontwikkeling?

Niets gaat meer zoals je dat zou willen, of je leven loopt op rolletjes, maar je komt niet meer vooruit. Aan de bak brengt daar beweging in. De wijze waarop je aan jezelf wilt werken is voor iedereen persoonlijk. Één op één kan veel in beweging zetten. Wil je met paardenkracht vooruit dan kan aan de bak met de paarden iets voor je zijn.

De werkwijze om met je ontwikkeling  om te gaan wordt besproken tijdens een intakegesprek. Hoe de verdere coaching of begeleiding eruit ziet wordt persoonlijk afgestemd. De keuze om wel of niet de paarden in te zetten kan vooraf bepaald worden, maar kan altijd tussentijds bijgesteld worden.

Met paardenkracht vooruit?

Wanneer je AAN DE BAK gaat met de paarden dan zal je op een ervaringsgerichte manier heel snel meer over jezelf leren. Tijdens het uitvoeren van een activiteit worden consequenties van gedachtes, aannames, gedrag, gevoelens en patronen direct of indirect ervaren. Na deze ervaring kan verder onderzoek gedaan worden door middel van herhaling en het uitproberen van nieuw gedrag. Hiermee wordt gestreefd naar een eigen oplossing voor de vraag of het probleem.