Toe om een nieuwe uitdaging?

Of ben je samen met je werkgever overeengekomen om uit te kijken naar een andere baan? Begeleiding om succesvol de arbeidsmarkt te benaderen kan door middel van Outplacementbegeleiding.

Een goede voorbereiding en een passende baan is voor iedereen anders in te vullen. Met een kennismakingsgesprek starten we de voorbereiding. Tijdens dit gesprek gaan we onderzoeken waar behoefte naar is. Voor de één volstaat voorbereiding op een sollicitatiegesprek en voor de ander is uitgebreidere begeleiding passend.

Hierna is duidelijk op welke wijze verdere invulling gegeven kan worden aan de
doelstelling. De duur en de intensiviteit is per persoon anders en wordt in een
persoonlijk begeleidingsplan vastgesteld.

 

Snel weten wat je moet doen om een goede voorbereiding te hebben?
Dan werken we met een paard!

Waarom dan denk je? Nou dat zit zo:

Het paard is een kuddedier en een prooidier. Hierdoor heeft het paard de kudde nodig om te overleven. Alleen gaat hij dood.

De kudde biedt het paard rust en veiligheid. Alle paarden in de kudde zijn even belangrijk. Elk paard heeft zijn/haar taak en nut voor de ander. Iedereen in de kudde heeft zijn/haar eigen taak.

Wanneer er een probleem is of er gebeurt iets wat consequenties heeft voor de kudde dan zal als eerste gedaan worden wat nodig is. Een verstoring in de kudde tast de rust en veiligheid aan die paarden nodig hebben om te overleven. De noodzaak tot actie van de kudde is groot.

De doeltreffendheid en snelheid waarmee paarden werken kan ingezet worden om jouw doelen te realiseren!